Våra tjänster

Vi vet att arbetsbelastningen för Er företagare är hög och av erfarenhet vet vi också att det är just det administrativa arbetet som oftast hamnar i kläm.

På Sagnérs har vi lång erfarenhet av att leverera ekonomitjänster och att alla företag har olika behov och förutsättningar. Våra tjänster underlättar Ert arbete och ger Er tid att focusera på det Ni är bra på.

De flesta av våra kunder kommer till oss via vårt nätverk eller genom rekommendationer från våra kunder.

Eftersom vi är Auktoriserade redovisningskonsulter enligt FAR, arbetar vi med väldefinierade strukturer och checklistor för att säkra kvalitén av vårt arbete men också som en backup vid sjukdom och semester.

Det är viktigt för oss att vara uppdaterad och informerad om vad som händer inom vår bransch och har därför regelbundna utbildningar av personalen.

Bokföring

Löpande redovisning, kvittoredovisning, leverantörs- och kundreskontra.

Fakturering

Vi skapar bolagets fakturor i våra system, fakturan skickas med post, e-post eller som e-faktura.

Löner

Framtagande av lönespecifikation och utbetalning av löner. Kontrolluppgifter och personaladministration.

Arbetsgivar- och momsdeklaration

Via skatteverkets e-tjänster rapporterar vi bolagets arbetsgivar- och momsdeklarationer.

Månads- / Kvartalsrapporter

Avstämning och rapportering månadsvis eller kvartalsvis efter era behov. Skräddarsydda rapporter efter era önskemål.

Årsbokslut & Årsredovisning

Avstämning vid årets slut och beräkning av bokslutsdispositioner och skatt samt bolagets Årsredovisning.

Inkomstdeklaration

Bolagsdeklaration och skatteberäkning. K10 blanketter och beräkning av utdelning för aktieägare.

Koncernredovisning

Vi har erfarenhet av koncernredovisning och kan hjälpa till med detta.

Rådgivning

I samband med våra övriga tjänster blir rådgivning en viktig och naturlig del mellan oss och företagaren. Vi engagerar oss och vill att du ska känna dig trygg i dina beslut.