Om oss

Innan jag startade vårt kontor arbetade jag som konsult i eget företag med uppdrag inom ekonomi och administration. Under min yrkesresa har jag haft många olika, intressanta och givande uppdrag som gett mig över 30 års erfarenhet.

Idag driver jag familjeföretaget Sagnérs Ekonomi tillsammans med min dotter Elin Sagnér. På kontoret sitter vi idag 9 st ekonomer med olika kompetenser som kan hjälpa dig och ditt företag att växa.

Kontoret ligger centralt i Nacka med goda kommunikationsmöjligheter, lättåtkomligt för våra kunder samt för vår personal.

/ Lena Horwitz, VD

Våra Kärnvärden

Personliga

Vi ska vara det personliga företaget. Genom en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder och leverantörer ska vi skapa och bibehålla långvariga och goda relationer. Vi ska verka för att våra arbetsuppgifter ska kunna förenas med familj och fritidsintressen. Vi ska ha en bra kommunikation, god stämning och respekt för varandra.

Pålitliga

Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar Sagnérs ekonomi. Det innebär att vi alltid ska uppträda med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. Vi ska ha en god planering, göra rätt från början, eliminera risker och hålla utlovade tider. Vi ska uppfylla de lagar och krav som gäller i vår bransch.

Utvecklande

Vi ska vara flexibla och ständigt förbättra oss för att hitta lösningar som gynnar våra kunder. Vi ska ta vara på våra medarbetares kompetens och erbjuda goda möjligheter till utveckling, utbildning, befordran och friskvård. Vi vill att våra medarbetare är engagerade och delaktiga i verksamheten samt medverkar till vår positiva utveckling. Hos Sagnérs ekonomi ska det finnas möjlighet att påverka sin arbetssituation.

Jordnära

Vi vill arbeta nära våra kunder. Innan vi åtar oss ett uppdrag ska vi veta att vi har kunskapen och de resurser som krävs för att göra ett bra arbete. Vi ska vara kända för ett bra arbetssätt med korta beslutsvägar och vara lyhörda för kundernas intressen.